Deň otvorených dverí v DPMP

V sobotu 7. septembra 2019 sa v areáli dopravného podniku mesta Prešov konal deň otvorených dverí. Tento rok naša mestská hromadná doprava v Prešove oslávila krásne jubileum – 70 rokov. Zhodou okolností sme trávili našu víkendovú pauzu doma, nie na cestách, tak sme sa rozhodli, že sa tam pôjdeme pozrieť. Na úvod spomeniem niekoľko zaujímavostí, …

Vlora a Berat (Albánsko)

Cesta k hradu bola divoká. Na tretí pokus sme odbočili správne do uličky, ktorá viedla k hradu. Bola to obyčajná prašná cesta. Jediným záchytným bodom bola tabuľa, ktorá ukazovala, že touto cestou sa naozaj dostaneme k hradu.

Mníchov (Nemecko)

Ako väčšina vodičov, aj my mníchovský okruh poznáme dokonale. Toľkokrát sme ním prešli, už to bolo divné, že sme sa nikdy nezastavili a nespravili si výlet do centra. Až tento rok (2018) sa nám to podarilo. YES!