Nelacný špás

Koľko som zacvakala za vodičák a iné kartičky?