Prieskum: Spokojnosť vodičov a vodičiek kamiónu.

Nie je tajomstvom, že najviac informácií a klebiet sa vodiči dozvedia počas víkendovej pauzy, keď sa rozprávajú s inými vodičmi. Od užitočných rád, ako si poradiť s kamiónom, až po systém nakladania vo firme, kam má vodič namierené. Takéto debaty sa dotknú rôznych tém. Kdekoľvek začnú, skončia stále na tom istom mieste. Pri práci ako takej. O firme, o jazdení alebo o nariadení č. 561/2006.

My sme sa však rozhodli zamerať sa prostredníctvom prieskumu na problémy vodičov a vodičiek, o ktorých sa hovorí málo. Navrhli sme ho tak, aby sa čo najviac zamedzilo irelevantným odpovediam a poznámkam. Prieskum sa skladal z niekoľkých častí a jeho úlohou bolo zistiť, ako dnešní vodiči vnímajú svoje povolanie.

Hodnotila sa kvalita profesie, spokojnosť vo firme, stav tachografu a nariadenie č. 561/2006. Do prieskumu sa zapojilo 113 vodičov. Cieľovú skupinu tvorili aktívni slovenskí vodiči a vodičky, ktorí jazdia viac ako 3 mesiace.

Štatistika

Do prieskumu sa zapojilo 107 mužov a 6 žien. Vekové kategórie boli zastúpené nasledovne:

 • 58 vodičov od 30 – 45 rokov,
 • 39 vodičov od 21 – 29 rokov,
 • 14 vodičov 46 – 60 rokov,
 • 2 vodiči nad 60 rokov.

Pôsobenie v profesii:

38,9 % vodičov pracuje viac ako 10 rokov26,5 % vodičov 5 až 10 rokov13,3 % 3 až 5 rokov. Tesne 12,4 % pracuje 1 až 3 roky. Najmenej bolo vodičov pracujúcich menej ako rok: 8,9 %.

Najviac zastúpený bol Nitriansky kraj (22,1 %), Prešovský kraj (19,5 %), s rovnakým počtom percent Žilinský kraj a Trenčiansky kraj (12,4 %). Tesne za nimi nasledovali: Košický kraj (11,5 %), Banskobystrický kraj (10,6 %), Trnavský kraj (9,7 %). S najmenším počtom skončil Bratislavský kraj (1,8 %).

84,1 % vodičov pracuje v medzinárodnej kamiónovej doprave15,9 % vo vnútroštátnej kamiónovej doprave.

Hodnotenie profesie

V tejto sekcii sme sa zamerali na kvalitu profesie. Sú vodiči spokojní s výberom? Zmenili by niečo? Ako sa na svoju profesiu pozerajú s odstupom času?

78,8 % vodičov uviedlo, že spokojní sú a neľutujú, že sa z nich stali kamionisti. Na druhej strane 21,2 % vodičov svoje rozhodnutie ľutuje a myslí si, že si mali radšej zvoliť inú profesiu.

V druhej otázke sme sa pýtali na to, ako vnímajú zmeny, ktoré nastali počas doby, odkedy začali jazdiť (ak nejaké vôbec zaregistrovali). 46 % vodičov si myslí, že sa toho zmenilo veľa a rozdiel je aj cítiť20,4 % uviedlo, že zmenilo sa iba niečo, no nebolo to podstatné; 16,8 % vodičov uviedlo, že zmeny sú zanedbateľné alebo sa nezmenilo nič podstatné.

Ako reagovali vodiči na otázku, či by niečo zmenili, ak by sa dostali k moci a mali tú možnosť? 93,8 % vodičov by určite niečo zmenilo a iba 6,2 % vodičov by nemenilo nič, keďže sú spokojní so stavom, aký je teraz. Samozrejme, bola som zvedavá, čo by moji kolegovia zmenili, preto ich dotazník po zápornej odpovedi presmeroval na otvorenú otázku, kde sa mohli konkrétne vyjadriť. Tu sú ich odpovede:

 • Zrušila by som zákaz predbiehania. Dala by som do zákona, že na diaľniciach by musela byť na každej čerpacej stanici čistá sprcha a aby sa zvýšil počet parkovacích miest. Nariadila by som, aby celá výplata bola oficiálne na výplatnej páske, zaviedla by som pravidelné kontroly alkoholu na parkoviskách (ale len tesne predtým, ako kamión vyjde, rušenie spánku by som netolerovala).
 • Je toho určite omnoho viac. Či už zo strany zamestnancov, tak aj zo strany zamestnávateľov, dopravcov. Som za zrovnanie finančného ohodnotenia našich vodičov so západnými kolegami, ale to si v prvom rade žiada zrovnanie cien prepráv so západom a ochranu vlastného trhu. Zamedzenie obchodovania s prepravami ako s komoditou. V prvom rade má byť adekvátne zaplatený ten, čo prepravu, službu vykonáva a nie ten, čo ju posúva ďalej. Za najväčší problém dnešnej doby vidím to, že o dôležitých, až závažných veciach rozhodujú ľudia, ktorí o tom nemajú ani šajnu.
 • Zmenil by som tachograf, viac kontroloval používanie druhých a tretích kariet. Znížil by som tlak na vodičov. Prispel by som k lepšej výchove mladých vodičov, upravil podmienky výberu vodičov.
 • Zrušil by som skrátené 9-hodinové odpočinky, mohli by sa robiť len 11-hodinové odpočinky. Loboval by som za vystavenie nových parkovísk pre kamióny na miestach, kde momentálna kapacita nestačí, a pri týchto parkoviskách by som dal postaviť obchody s potravinami.
 • Znížil by som daňové zaťaženie prepravcov. Takisto by som uvítal bonus na naftu a mýto. Vytvoril by som zákon o cene prepráv. Dnes jazdíme za málo oproti ostatným krajinám, no finančné zaťaženie je rovnaké, ak nie aj väčšie.
 • Presadil by som zákon, ktorý by nariaďoval zamestnávateľovi dať vodičovi mkd náležitý základný plat, priamo úmerný k jeho zodpovednosti a výraznej strate komfortu, ktorá je spojená s touto profesiou (minimum 1000 eur netto).

Zvyšné odpovede boli viac menej jednoslovné a stručné. Vodiči by najčastejšie zmenili platové podmienky (napr. základná mzda a bonusy). Ak ide o spokojnosť s platom, tak až 80,5 % vodičov si myslí, že by ich platové ohodnotenie mohlo byť lepšie. Spokojných je len 19,5 % vodičov. Okrem platu by zmenili nariadenie č. 561/2006 (napr. častejšie kontroly v odhaľovaní ilegálnych manipulácií s tachografom či upravenie dĺžky jázd alebo odpočinku). Ak ide o odpočinok, ten by chceli niektorí vodiči tráviť v mieste svojho bydliska. Väčšina by taktiež zrušila zákaz obiehania na diaľniciach. Našli sa aj vodiči, ktorí by zaviedli kratšie turnusy, znížili by pokuty či povolili tuning na kamiónoch.

Zamestnávateľ

V tejto sekcii sa hodnotili rôzne aspekty na stupnici 1 až 5, ktorú poznáme zo školských lavíc.

Hneď v úvode vodiči hodnotili správanie a konanie nadriadených vo vzťahu k nim. Výsledky dopadli nasledovne. 39 vodičov udelilo trojkuJednotku a dvojku udelilo rovnako 33 vodičov. Naopak, štvorku udelilo iba 6 vodičov a päťku iba dvaja.

Atmosféru vo firme hodnotilo na dvojku 48 vodičov, na trojku 37 vodičov, na jednotku 18 vodičov, na štvorku 7 vodičov a päťku udelili 3 vodiči.

Ak išlo o spokojnosť s kamiónmi, ktoré má firma, kde vodiči pracujú, tak: najviac vodičov (48) udelilo jednotkudvojku udelilo 31 vodičov, trojku 20 vodičov, štvorku 10 vodičov a najhoršie hodnotenie udelili 4 vodiči.

Hodnotenie špedície a dispečingu (napr. komunikácia, vyťaženie a riešenie problémov) dopadlo nasledovne: dvojku udelilo 40 vodičov, nasledovala trojka (26 vodičov), tesne jednotka (24 vodičov), štvorku udelilo 15 vodičov a päťku ôsmi vodiči.

Vzťahy medzi vodičmi a vodičkami samotnými hodnotili nasledovne: dvojku udelilo 53 vodičovjednotku 38 vodičov, trojku 19 vodičov a štvorku 3 vodiči.

Podmienky vo firme (napr. zamestnanecké výhody, pravidelné školenia či spôsob komunikácie) hodnotili vodiči prísnejšie. Až 43 vodičov udelilo trojku. Nasledovala dvojka, ktorú udelilo 35 vodičov, jednotku udelilo iba 15 vodičov. Tesne nasledovala štvorka, ktorú udelilo 14 vodičov a najhoršie hodnotenie udelilo 6 vodičov.

Keďže som predpokladala, že spokojnosť nebude úplne najlepšia, dala som možnosť respondentom vyjadriť sa, čo by zmenili vo firme, kde pracujú. V tomto prípade odpovedala len polovica z celkového počtu zúčastnených.

Vodiči sú najviac nespokojní so spôsobom komunikácie. Nepáči sa im, ako firma rieši problémy, ako si nadriadení nevedia priznať chybu a vinia vodiča. Myslia si, že nadriadení by mali o nich prejaviť väčší záujem. Netlačiť ich cez limity a rešpektovať aj ich pohľad na vec. Ak ide o komunikáciu, tá je niekedy biedna aj so špedíciou, ktorá neoznámi vodičovi úplné informácie o náklade či vykládke a pod. Okrem platového ohodnotenia by upravili dĺžku turnusov a víkendy doma. Niektorí by uvítali lepšie platové ohodnotenie, napr. dvojosádok či preplácanie dovoleniek, nočnej alebo sviatkov. Ak ide o vozový park, ten by chceli respondenti vynoviť alebo zlepšiť vybavenosť samotných áut. Väčšine sa nepáči servis vozidiel. Niektorí by zas uvítali lepšie a kvalitnejšie čerpacie stanice, kde by mohli tankovať kvalitné palivo.

Niekoľko zaujímavých postrehov, ktoré uviedli respondenti:

 • Zapracovať na systémových riešeniach. Poskytnúť vodičom viac alternatív výkonu a čas práce. Dať možnosť sebarealizácie v rámci firmy a začať nielen počúvať, ale aj akceptovať iné názory.
 • Nepáči sa mi jazdenie na druhej karte a myslím si, že takíto vodiči sú uprednostňovaní a zvýhodňovaní. Vôbec si neuvedomujú, že ťahajú nad svoj výkon a dostavajú “benefity”, ktoré by mali byť samozrejmosťou pri normálnom jazdení podľa 561/2006.
 • Mali by dať väčší priestor vodičom sa školiť či už cudzie jazyky alebo zmeny CMR a pod. Vodiči, ktorí sú vo firme dlhšie, by mali mať väčšie bonusy, nakoľko na plate rozdiel nie je (napr. poistka v prípade úmrtia, poškodení zdravia, obyčajné PN-ky a pod.). Samozrejme urobiť pre zamestnancov, myslím nás šoférov, viac wellness pobytov, nejakých skupinových pobytov alebo stretnutí.

Tachograf a nariadenie č. 561/2006

Prekvapivo 55,8 % vodičov je spokojných so súčasným stavom tachografu. Iba 44,2 % by chcelo, aby sa modernizoval.

Na druhej strane až 46 % vodičov si myslí, že stále sa nájde spôsob, ako s tachografom ilegálne manipulovať aj napriek jeho modernizácii. Optimisticky to vidí 31,9 % vodičov, ktorí si myslia, že je možné tejto manipulácii zabrániť úplne, zatiaľ čo 22,1 % si myslí, že by to bolo možné iba do istej miery.

Ak ide o trest za takúto manipuláciu (napr. použitie druhej karty), aký je momentálne v ČR (väzenie), 50,4 % vodičov si myslí, že takýto trest je primeraný. Opak si myslí iba 44,2 %. Iba 5,3 % vodičov sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť.

A ako sa k problému druhej karty stavajú vodiči? 69 % vodičov to úplne odsudzuje19,5 % si myslí, že je to v istých prípadoch v poriadku a 11,5 % si myslí, že je to už vlastne bežnou praxou všade.

Aká je príčina tohto fenoménu35,4 % si myslí, že je to kvôli prísnej špedícii (obmedzenému času na prepravu, množstvu časových okien a pod.), ktoré nútia vodiča stihnúť všetko včas. 31,8 % si myslí, že na vine sú vodiči sami. 24,8 % viní zlé nastavenie nariadenia č. 561/2006. Iba 8 % vodičov hlasovalo, že na vine je firma.

45, 1 % vodičov si myslí, že vodiči, ktorí jazdia na viacero kariet, sú vo firme uprednostňovaní. 31,3 % vodičov s týmto fenoménom nemá žiadnu skúsenosťnevie to posúdiť. Naopak 21 % vodičov s týmto tvrdením nesúhlasí.

107 vodičov odpovedalo na našu nepovinnú otázku: Jazdil si niekedy na druhej karte?

 • 53,3 % nie, nikdy,
 • 40,2 % áno, jazdil som niekedy – momentálne nejazdím,
 • 6,5 % áno, jazdím pravidelne.

104 vodičov odpovedalo na túto, nepovinnú otázku: Snažila sa ťa firma zlákať na druhú kartu?

 • 51,4 % nie, nikdy,
 • 33, 3 % áno, odmietol som,
 • 7,6 % bežne tak jazdím,
 • 5,7 % vo výnimočných prípadoch som použil,
 • 2 % kedysi som takto jazdil.

Akokoľvek dopadol prieskum, sme radi, že sa doň zapojilo čo najviac vodičov. Aj napriek istej nespokojnosti a tlakom, ktorým sú vodiči vystavení, je väčšina vodičov so svojou firmou spokojná, čo nás veľmi potešilo. Dá sa povedať, že si nedostatok vodičov uvedomujú aj nadriadení samotných firiem a snažia sa vytvoriť čo najlepšie podmienky pre zamestnancov – či je to pomoc so získaním vodičského oprávnenia alebo kvalitné zaškolenie a pod.

Ak si firma vodiča váži, nielen pre jeho vek a dĺžku pracovného pomeru, ale aj pre jeho výsledky a iné kvality, dáva mu dôvod a motiváciu, aby bol súčasťou firmy čo najdlhšie.

Poznámky autora: Toto je prvá polovica nášho anonymného prieskumu, do ktorého sa zapojili vodiči koncom roka 2018. Druhá časť bude v samostatnom článku. Tento prieskum má informatívny charakter. Časť tohto prieskumu sme publikovali v časopise Kilometer.

Špeciálna vďaka patrí našim čitateľom a vodičom/vodičkám, ktorí sa zapojili a vyplnili dotazník.

@nutaly

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: