Príručka začínajúceho vodiča (aktualizovaná)

Ako vyzerá obyčajný deň za volantom nákladiaka? Kedy začať? Kedy zastaviť a pauzovať? Prečo to nie je také jednoduché? Nielen na tieto otázky nájdeš odpovede v nasledujúcom článku. 😉

Deň za volantom

Pointou našej práce je previesť nejaký predmet(y) z bodu A do bodu B. Znie to jednoducho, však? ALE! Nie je to celkom jednoduché.

V prvom rade nám v tom bráni čas. Čas jazdy. Ten nie je typu: idem, koľko vládzem. 😉 (Ako si to mnohí ľudia myslia.) Je vyšpekulovaný dohodou, ktorá sa volá AETR (fr. Accord européen sur les transports routiers) slovensky: Európska dohoda o práci osádky vozidla v medzinárodnej kamiónovej doprave. Inými slovami, vyhlásenie, ktoré nariaďuje vodičom ako majú správne čerpať pauzy, koľko maximálne smú odjazdiť atď.

Samozrejme, ako vodiči jazdiaci v rámci EÚ sa riadime nariadením č. 561/2006. Chcem však, aby ste vedeli, že aj keď AETR a 561 nie sú úplne to isté.

Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (Dohoda AETR)

Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (Dohoda AETR) upravuje požiadavky na režim práce vodičov nákladných vozidiel a autobusov pri prepravách z členských do nečlenských štátov EÚ a v nečlenských štátoch EÚ, ktoré sú zmluvnými štátmi dohody AETR. Zmluvnými štátmi dohody AETR sú všetky štáty EÚ a Andorra, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Kazachstan, Macedónsko, Moldavsko, Ruská Federácia, Srbsko a Čierna Hora, Turecko, Turkménsko a Uzbekistan.

Od svojho pôvodného znenia bola dohoda AETR čiastočne zmenená a aktualizovaná. (Iba malé zmeny, starší vodiči si budú pamätať skôr. Vás tým zaťažovať nechcem.) Tieto zmeny smerujú takmer k úplnému stotožneniu s predpismi EÚ, čo vedie k jednotnosti pravidiel týkajúcich sa časov jazdy, prestávok a dôb odpočinku, ako aj k jednotnosti zavádzania a používania záznamového zariadenia.

Účinnosťou tejto novelizácie sú pravidlá týkajúce sa časov jazdy, prestávok a dôb odpočinku podľa dohody AETR veľmi úzko späté s nariadením (ES) č. 561/2006, ktoré upravuje právne predpisy v sociálnej oblasti pre vodičov, ktorí vykonávajú prepravu na území EÚ alebo medzi EÚ a štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Podobnosť pravidiel týkajúcich sa časov jazdy, prestávok a dôb odpočinku vodičov definovaných v dohode AETR a v nariadení (ES) č. 561/2006 vytvára jednotnosť a harmonizáciu v oblasti sociálnych predpisov pre vodičov vykonávajúcich medzinárodné prepravy, čím sa vytvára jednotný systém pre všetkých dopravcov vykonávajúcich medzinárodnú cestnú prepravu, či už na území EÚ alebo medzi územím EÚ a nečlenskými štátmi EÚ, ktoré sú zmluvnými štátmi dohody AETR.

Viac o týchto veciach, ak ťa to zaujalo, nájdeš tu.

Vyzerá to nejak takto. (Snáď to pomôže aj našim budúcim kolegom ;))

Reklamy

Jeden vodič

Denný čas jazdy/vedenia vozidla: za jeden deň smie odjazdiť maximálne 9 hodín*. ( 2 x v týždni si to môže predĺžiť na 10 hod.)

* To znamená max. 9.00. Nie 9.15, 9.30 a pod. Tachograf je nekompromisný, zapíše to a veľmi iniciatívny policajt to môže pokutovať.

Prestávka: po 4,5 hod. vedenia vozidla., minimálne 45 min. (Alebo 15+30 min.)

Laicky: najdlhšie môžem ísť štyri a pol hodiny, potom musím zastaviť na parkovisku a spraviť pauzu, ktorá musí byť minimálne 45 minút. Prípadne počas 4,5 hod. vedenia vozidla zastanem a spravím 15 min. pauzu, potom dorobím len 30 min (v čase, kedy by som robil 45 min).

*Tachograf ti stále píše akú dlhú pauzu máš spraviť. Automaticky ak vozidlo zastane a vypne sa motor, tachograf nahodí pauzu a začne odpočítavať daný čas.* (Platí u väčšiny vozidiel, pre istotu si to over.)

Odpočinok: najmenej 11 hodín. (Skrátený aspoň 9 hod., nesmie však presiahnuť 11 hod; iba 3 x v týždni si to môžem takto skrátiť)

Laicky: Ak odkrútim 9 hodín, musím si oddýchnuť. Pauza má byť najmenej 11 hodín, ale dá sa skrátiť na 9 hod., pričom ak skrátený odpočinok presiahne 11 hodín, už nebude skrátený… Pozor na to! 😉

Viem, už teraz máš v tom menší chaos. Je to normálne. S týmto sa musí popasovať nejeden začínajúci vodič. Tak, ešte jedno zhrnutie s doplnením. 😉

Za jeden deň smiem odjazdiť maximálne 9 hod. ( ak si to nepredĺžim na 10). Ak ráno začnem s čistým štítom, musím po 4 a pol hodine zastaviť a spraviť pauzu minimálne 45 minút. Idem ďalej 4 a pol hodiny a zastavím. Mám odjazdených 9 hodín, za jeden deň. Musím čerpať odpočinok: 11 hodín. A po 11 hodinách „začína ďalší deň”. (Vysvetlený rozdiel medzi pauzou a odpočinkom.)

Samozrejme, človek nie je stroj a málokedy dokáže odšoférovať toľko, preto sme si vymysleli pojem výkon: čas, ktorý nám ostane na nakladanie, vykladanie, krátku pauzu atď.

Laicky: Deň má 24 hod. z toho musím čerpať pauzu 11 hod. 24 – 11 = 13 hod. Čiže mám 13 hodín, s ktorými môžem voľne disponovať. Napríklad jazdou (9 hod. ) a ostanú mi 4 hod., ktoré využijem ako pauzičky k jazde, alebo naloženie/ vyloženie atď. Ak mi nakladanie/ vykladanie zaberie pol dňa, nič sa nedeje, ukrátim sa len o čas, ktorý som mohol odšoférovať.

V prípade ak je pauza 9 hod. tak výkon bude 15 hod. Musí sa to stále tak skombinovať aby to bolo spolu 24 hod.

Platí to v prípade, že človeku ide karta a vie využiť daný čas na maximum. Niekedy sa stane, že nie je nákladka, prípadne za daný deň odjazdí len hodinu a pod. Vtedy ide normálne ďalej pauza resp. odpočinok.

Už máš v tom maximálny chaos? Tak pokračujme.

Týždenný čas jazdy nesmie presiahnuť 56 hodín. Dvojtýždenný zas 90 hod.

Laicky: Tu jedna 9-tka, tu zas 10-tka, musím si dávať pozor aby ich za prvý týždeň nebolo spolu viac ako 56 hodín. Za dva týždne zas 90 hodín. Všimnite si koniec tejto tabuľky, kde je to krásne vysvetlené.

Po týždni šoférovania je pre každého šoféra povinnosť vykonať týždenný odpočinok. Musí trvať minimálne 45 hodín. (Dá sa skrátiť na 24 hod, s tým že sa musí následne nahradiť 45 hod. odpočinkom.)

V praxi to vyzerá tak, že jeden víkend robíš 24 hod. odpočinok, ďalší 45 hod. odpočinok a takto sa to strieda. Ak urobíš dvakrát za sebou 45 hod. odpočinky. Lepšie pre teba. Na ďalší týždeň môžeš urobiť iba 24ku a dôjsť domov napr. Nebudeš musieť niekde dlho stáť.

Poďme na príklad

Ráno 8.00 začnem jazdou. Idem 2:20 hod. a zastavím na pumpe. Zabijem tam 30 minút. Idem ďalej. Po 2 hod. znova zastavím. Teraz na pumpe zabijem 40 minút.

Zhrnutie: Mám odjazdených 4:20 hod. Pauzu môžem čerpať napr. iba 40 minút, nie 45 minút. LEBO počas prvej jazdy (2:20 hod.) som odstavil na 30 minút, z toho tachograf zaregistroval 15 minútovú pauzu, čiže po odšoférovaní 4.20 hod. nemusím čerpať 45 min, ale iba 30 min. (Pravidlo 15+30, pamätáš?) Ja spravím 40 min. pauzu, lebo idem na pumpu niečo zjesť a nikde sa neponáhľam. 🙂

Idem ďalej, teraz mi ide karta odjazdím 4.00 hod. Zastavím a môžem urobiť pauzu napr. 50 min. Ale ja ju neurobím.

Z celkovej jazdy my dnes ešte ostalo 40 min. alebo 1.40 hod. ak by som si jazdu chcel predĺžiť na 10 hod. (Mám odšoferovaných 8:20 hod.)

Na vykládku mám 15 km môžem sa vrhnúť na 11 hodinový odpočinok. Pretože je 17:30 hod. a zbytočne pôjdem niekde bližšie. Ráno po pauze 11 hod. mi pauza skončí o 4.30 hod. Ja však urobím odpočinok 11.30 hod., pretože vykládku mám na 6.00. Takže začnem o 5.00. Za takú pol hodinu sa pomaly presuniem na vykládku, aby som tam bol niečo pred 6.00. Pre istotu.

A čo ten výkon? Jazda bola 8:20 hod. + pauzy (30+40 min.=1.10 hod.) Čiže výkon na dnes bol 9.30 hod. z celkového (15 alebo 13 hod.)

Nevadí, že mám iba toľko hodín? Nie, vôbec. Podstatou výkonu je stihnúť všetko do danej hodiny, nie ju na 100% dobehnúť, za každú cenu, ak nie je dôvod.

Reklamy

Viacčlenná osádka

Ako to vyzerá v našom prípade?

Jazdiť môžeme buď 9 alebo 10 hodín ako jeden vodič, taktiež musíme dodržať maximálny počet 10 hod. jázd. Čiže tie si môžme dopriať iba max. dvakrát v týždni. Inak 9 hod.

Pauza, ktorá sa vykonáva po danej jazde, čiže 45 min. U nás ju nerobíme. Jednoducho vymeníme karty, skočíme na toaletu, vyvenčíme Luckyho a ideme ďalej.

Odpočinok po odjazdení v našom prípade – stále min. 9 hod. 

Pretože výkon ako dvojčlenná posádka máme 21 hodín + 9 hod. pauza je stále dokopy 30 hod.

Prečo 21? Lebo je maximálny čas jazdy 10 hod. u každého vodiča. (10+10) Zvyšná hodina je tá do plusu. Kde sa stihneme vymeniť a podobne. 

Toto je však extrém, ktorým sa snažím vysvetliť dĺžku výkonu. V praxi to vyzerá inak.

Ak začneme ráno o 00.00 môže fungovať (jazdiť, nakladať, vykladať atď.) do 21.00. Ako? Jednoducho. 0(začiatočný čas)+21(výkon)=21 Ak o 21.00 zastavíme a robíme pauzu 9 hod. môžeme ráno štartovať o 6.00 ráno. Podobne si to viete vyrátať aj vy. 🙂

Týždenný čas jazdy nesmie presiahnuť 56 hodín. Dvojtýždenný zas 90 hod. 

To zostáva ako aj týždenný odpočinok 45 hod. /24 hod .

Ako sa v tom nestratiť

V tomto prípade je dobré viesť si diár, kde si môžte zaznačiť okrem času, kedy ste začali aj hraničné miesta, miesta nákladok/ výkladok + čas a kilometre. Odporúčame diár, kde sú vyznačené dni, nie zošit. Prípadne sa vyhnite papierikom a podobne. Majte v tom prehľad.

POZOR! Pauzy stále robte aspoň o jednu min. dlhšie aby tachograf ich správne zaregistroval. Takže 9.01, 11.01, 24.01 atď. Už sa nám stalo, že sme mali presne 45 min. a keď sme sa pohli nebola zapísaná a tachograf stále upozorňoval, že ju treba spraviť. 

Ak sú v tachografe vložené dve karty, uistite sa, že obe majú pauzu alebo odpočinok o minimálne danú minútu viac, než treba.

XXX

Ak si sa tam vyššie stratil, nevadí. Podstatou je pre teba, ako čitateľa blogu, aby si rozumel, že nemôžme jazdiť nonstop. Nedá sa to jednoducho… Dostať sa do tých čísel aj mne trvalo pomerne dlho. No keď si dá človek všetko na papier a v hlave si poskladá príklad ako by to mohlo byť, hneď je múdrejší.

Ak ťa práve naopak tieto informácie zaujali, klikni sem a sem pre viac info. 😉

V prípade nejasností nám napíšte správu na FB. 😉 Radi pomôžeme a odpovieme na všetky otázky.

Kedže tento článok je najpopulárnejší a denne si ho prezrie niekoľko ľudí, rozhodli sme sa pripraviť pre vás ebook. Všetky dôležité informácie, spolu s podkladmi a príkladmi ako si rozvrhnúť jazdenie a predpokladaný príchod do cieľa. To všetko nájdete v našom ebooku. Sledujte náš Instagram, Facebook alebo tento blog a buďte medzi prvými, ktorí si ho stiahnu. 🙂

Peter & Nataly

Advertisement

6 Replies to “Príručka začínajúceho vodiča (aktualizovaná)”

 1. Ahojte, neviem ci mam starsi tachograf, alebo to robi kazdy…napr. ked zacnem jazdu a odjazdim 1hod, pridem na nakladku a cakam…cakam…cakam potom nalozim napr. po 2hodinach statia a pohnem sa teda dalej…pozriem jazdu na tachogr. a pise mi ju opäť od nuly…lenze ked je tam kafe tam kafe nikam neponahlam, tak mi zakazdym tacho moju jazdu vynuluje…som tak trochu zaciatocnik a popravde potom som z toho komplet mimo lebo neviem kolko este mozem jazdit, ani kedy stáť atd….prepacte ak je to hlupy dotaz, ale pre mna iba realita…

  Páči sa mi

  1. Ahoj. Netušíme aký máš tachograf, takže presne ti odpovedať nevieme. Každopádne, tachograf jazdu vynuluje po vykonaní 45 min pauzy, kedže nasleduje za ňou nová 4:30 hod. jazda. Jazda, ktorú si predtým odjazdil tam je, len je inde zobrazená. Odporúčam ti prelistovať návod od tachografu, kde je presne znázornené, čo je čo. Prípadne nám napíš správu na FB a môžeme sa na to spoločne pozrieť.

   Páči sa mi

 2. Dobrý deň prajem ja by som sa chcel opýtať ked jazdím len sk a mám cca rocne auto cize aj roční tachograf musím každý den po skončení potvrdzovať krajinu príjazdu a rano tiez ? Ci to tachograf robí sam ? Ďakujem

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: